Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội thông báo về việc tổ chức dạy và học trực tuyến trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 đối với sinh viên trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2021.

thông báo về việc dạy học trực tuyến

thông báo về việc dạy và học trực tuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *