Sứ mệnh – Tầm nhìn – Triết lý giáo dục

Sứ mệnh (Mission)

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực khối ngành Ngôn ngữ (văn hoá nước ngoài); khối ngành Du lịch – Dịch vụ; và khối ngành Công nghệ, đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Đào tạo, bồi dưỡng theo các trình độ, hình thức, phương thức đa dạng phù hợp với thực tiễn xã hội.

Tầm nhìn (Vision)

Trong tương lai trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội phát triển theo hướng hiện đại, hội nhập, tự chủ, phấn đấu trở thành trường Cao đẳng ứng dụng có uy tín trong nước và khu vực; chuyên sâu về đào tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực ngôn ngữ – văn hoá, quản trị dịch vụ du lịch, công nghệ thông tin…

Triết lý giáo dục (Philosophy of Educational)

TIÊN PHONG – SÁNG TẠO – HỘI NHẬP

Triết lý giáo dục là những quan điểm, tư tưởng chủ đạo, cốt lỗi phản ánh một cách khái quát dưới dạng mệnh đề cô đúc, ngắn gọn về mục đích của giáo dục làm định hướng phát triển cho nhà trường. Với Triết lý “Tiên phong – Sáng tạo – Hội nhập”. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội đến với việc đào tạo ra những cử nhân vừa có kiến thức chuyên môn vững vàng, sẵn sàng tiếp nhận tinh hoa và tri thức của nhân loại, hội nhập vào môi trường làm việc đa văn hoá, đa ngôn ngữ.

– Tiên phong: Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói” Ngoại ngữ là chìa khoá để đi vào mọi khoa học”. Đứng trước xu thế hội nhập quốc tế, trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội đã không ngừng đổi mới, đồng thời phát huy truyền thống đào tạo Ngôn ngữ mà trường còn mở rộng đào tạo ngôn ngữ tiếng Đức trong bậc Cao đẳng đầu tiên trong hệ thống giáo dục. Các chương trình đào tạo được hoàn thiện, đa dạng hoá và nâng lên một tầm cao mới. Trường không những đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ và còn đào tạo các ngành Quản trị du lịch, Quản trị khách sạn, Nhà hàng, một số lĩnh vực Công nghệ…để tạo ra những nguồn nhân lực vừa thông thạo ngoại ngữ vừa giỏi chuyên môn. Cùng với sự phát triển của Nhà trường được thể hiện qua ba từ tiếng Anh là Creating Opportunities Togetther – Cùng nhau kiến tạo cơ hội.

– Sáng tạo: Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu thân thiện, đảm bảo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên được tự do sáng tạo, phát triển tư duy; Tôn trọng các ý kiến phản biện khách quan, có cơ sở khoa học; Giữ vững và phát huy vai trò đi đầu trong đổi mới và sáng tạo. Động lực chính cho phát triển bền vững là đổi mới sáng tạo dựa trên tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại, kế thừa những thành quả đã đạt được và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp.

– Hội nhập: Trong môi trường hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi người lao động phải đáp ứng tốt các yêu cầu khác nhau trong mọi hoàn cảnh công tác. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội hướng đến việc đào tạo ra những thế hệ sinh viên có khả năng thích ứng trong mọi môi trường làm việc, không ngừng nâng cao nhận thức về văn hóa, liên văn hóa, ngôn ngữ và ngoại ngữ để hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế tri thức toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng hiện nay.