Những cấu trúc tiếng Hàn cơ bản thường dùng hàng ngày

Tiếng Hàn đang ngày càng trở lên phổ biến, hãy cũng học qua 14 cấu trúc dưới đây để phòng những trường hợp cần thiết nhé

nhung-cau-truc-tieng-han-co-ban-thuong-dung-hang-ngay

1. Ngữ pháp tiếng Hàn 는/(으)ㄴ데요…

Ý nghĩa: Giải thích tình huống

– Vĩ tố liên kết thúc câu “-는데”còn được dùng làm vĩ tố kết thúc câu. Khi là cách nói tôn trọng thì gắn “요” vào

Ví Dụ:

우리 아내가 요리하는데요. Vợ tôi nấu ăn cơ mà.

지금 안 계시는데요.  Bây giờ không có ở nhà.

– Trường hợp diễn tả ngụ ý suy nghĩ của người nói, chứ không cần sự trả lời của đối phương, thuộc dạng cảm thán.

단풍이 참 아름다운데요: Cây lá đỏ đó thật là đẹp!

2. Ngữ pháp 거든요

Ý nghĩa: Vì , do vì , là vì

Ví dụ:

저는 한국어를 열심히 공부했거든요: Vì tôi đã học tiếng Hàn chăm chỉ mà.

내 핸드폰 못봤어요?: Thấy điện thoại của tôi ở đâu không?

책상 위에 있잖아요: Ở trên bàn có sách đó.

아니에요.아까전에 책상 위에 봤거든요: Không. Hồi nãy còn thấy ở bàn sách mà.

3. Ngữ pháp tiếng Hàn 게 해요

Ý nghĩa: Khiến ai/ làm cho ai trở thành thế nào hoặc làm gì đó

Ví dụ:

슬프게 하다: làm cho ai buồn

웃게 하다: làm cho cười

숙제를 즐겁게 해요: làm bài tập vui vẻ

행복하게 해줄게: làm cho hạnh phúc

4. 아/어야 돼요

Ý nghĩa: Phải làm gì đó

Ví dụ:

저는 12시까지 집에 돌아가야 돼요: Đến 12 giờ tôi phải quay trở về nhà.

내일 까지 숙제를 다해야돼요: Phải làm cho hết bài tập đến ngày mai.

nhung-cau-truc-tieng-han-co-ban-thuong-dung-hang-ngay
 

5. 잖아요

Ý nghĩa: Lí do, xác nhận lại, đề nghị  – không phải là…

Ví dụ:

A: 우리 짜장면 먹어요: Chúng ta đi ăn mì đen đi.

B: 방금 라면 10개 먹었잖아요: Không phải là mới hết 10 gói mì à.

6. 기 전에

Ý nghĩa: trước khi

Ví dụ:

우리아내가 화내기 전에 용서를 구해야겠어요: Trước khi vợ tôi nổi giận chắc tôi phải xin tha lỗi.

사랑하기전에: Trước khi yêu.

7. (으)ㄴ 후에

Ý nghĩa: sau khi

Ví dụ:

아이스크림이나 초콜렛을 먹은 후에 꼭 이를 닦으세요: Sau khi ăn kem hay socola nhất định phải đánh răng.

십년 후에: Mười năm sau

8. 아/어도 돼요.

Ý nghĩa: Dù… có được không?/ có thể…

Ví dụ:

이 공책 빌려가도 돼요? Tôi mượn quyển tập này có được không?

네, 빌려가도 돼요. Vâng, bạn có thể mượn .

9. 이/가 어떻게 되죠?

Ý nghĩa: Cái gì đó… thế nào?

Ví dụ:

당신의 집주소가 어떻게 되죠? Địa chỉ nhà cô như thế nào?

연세를 어떻게 되세요 (dạng tôn kính): Bao tuổi rồi ạ?

10. Ngữ pháp tiếng Hàn 네요

Ý nghĩa: Đuôi câu cảm thán, nghĩa là “Quá”, “lắm”

Ví dụ:

이 장미꽃 정말 예쁘네요: Hoa hồng này thật đẹp quá.

맛있네요: Ngon lắm.

nhung-cau-truc-tieng-han-co-ban-thuong-dung-hang-ngay

11. (으)면서

Ý nghĩa: vừa… vừa

Ví dụ:

어제 노래를 들으면서 공부했어요: Hôm qua tôi nghe nhạc vừa học đấy.

12. 아/어 보세요

Ý nghĩa: Thử xem. Thử làm gì.

Ví dụ:

볼펜으로 공책에 당신의 이름을 적어 보세요: Em hãy viết thử tên em vào quyển tập bằng cây viết này xem.

13. 아/어 봤어요

Ý nghĩa: Đã thử

Ví dụ:

전에 김밥 먹어 봤어요: Trước đây tôi đã ăn thử kimbap rồi.

14. 아/어 지다

Ý nghĩa: Trở nên

Ví dụ:

흐렸던 날씨가 맑아 지다: Thời tiết u ám đã trở nên trong lành.

Hi vong với những cấu trúc tiếng Hàn cơ bản trên kết hợp với vốn từ vựng nhất định bạn có thể diễn đạt nhiều ý mình mong muốn khi giao tiếp tiếng Hàn.

>> Xem thêm:

Cao đẳng ngôn ngữ Anh

Cao đẳng ngành chế biến món ăn

Cao đẳng du lịch Hà Nội

.
.
.
.