Lựa chọn học ngành ngôn ngữ anh để phát triển cho tương lai.

Định hướng cho sinh viên lựa chọn học ngành ngôn ngữ anh để phát triển cho tương lai. Học ngành ngôn ngữ Anh chưa bao giờ hết hấp dẫn... Read more »

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề trường học

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề mỗi ngày Cùng các thầy cô học từ vựng tiếng Anh chủ đề trường học dưới đây: Học sinh hay sinh viên... Read more »

Bí kíp học tiếng Anh đạt hiệu quả dành cho HS-SV

Bí kíp học tiếng Anh đạt hiệu quả Học ngoại ngữ là một lựa chọn đúng đắn với các bạn trẻ hay dân văn phòng hiện nay. Xã hội... Read more »

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành văn phòng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành văn phòng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé:  1. Receptionist: Tiếp tân 2. Mail clerk: Nhân viên thư tín 3. File... Read more »

Từ vựng chuyên ngành tiếng Anh ngành khách sạn

Từ vựng chuyên ngành tiếng Anh ngành khách sạn như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé: STT Từ Vựng Nghĩa 1  Reservation  đặt phòng 2  Vacancy  phòng trống... Read more »

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nội thất

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nội thất như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé:  * Đồ nội thất trong tiếng anh – Bed: Giường – Double bed:... Read more »

Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành xây dựng

Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành xây dựng như thế  nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé: Brick /brik/ : gạch Bag of cement /si’ment/ : bao... Read more »

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé;  accounts payable /ə’kaunts ‘peiəbl/ tài khoản nợ phải trả account holder  /ə’kaunts ‘houldə/:... Read more »

100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

100 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp Inflation: Lạm phát Deflation: Giảm phát Downturn: thời kỳ suy thoái Recession: tình trạng suy thoái Depression: tình... Read more »

Cơ hội mở ra cho ngành kế toán tiếng Anh

Cơ hội mở ra cho ngành kế toán tiếng Anh Cơ hội mở ra cho ngành kế toán tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé:... Read more »
.
.
.
.