Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành văn phòng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành văn phòng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé:  1. Receptionist: Tiếp tân 2. Mail clerk: Nhân viên thư tín 3. File... Read more »

Từ vựng chuyên ngành tiếng Anh ngành khách sạn

Từ vựng chuyên ngành tiếng Anh ngành khách sạn như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé: STT Từ Vựng Nghĩa 1  Reservation  đặt phòng 2  Vacancy  phòng trống... Read more »

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nội thất

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành nội thất như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé:  * Đồ nội thất trong tiếng anh – Bed: Giường – Double bed:... Read more »

Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành xây dựng

Từ vựng tiếng Anh chủ đề chuyên ngành xây dựng như thế  nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé: Brick /brik/ : gạch Bag of cement /si’ment/ : bao... Read more »

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính ngân hàng như thế nào? Cùng mình tìm hiểu nhé;  accounts payable /ə’kaunts ‘peiəbl/ tài khoản nợ phải trả account holder  /ə’kaunts ‘houldə/:... Read more »

100 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp

100 từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính doanh nghiệp Inflation: Lạm phát Deflation: Giảm phát Downturn: thời kỳ suy thoái Recession: tình trạng suy thoái Depression: tình... Read more »

Cơ hội mở ra cho ngành kế toán tiếng Anh

Cơ hội mở ra cho ngành kế toán tiếng Anh Cơ hội mở ra cho ngành kế toán tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé:... Read more »

Ngành ngôn ngữ tiếng Anh học ở đâu?

Ngành ngôn ngữ tiếng Anh học ở đâu? Ngành ngôn ngữ tiếng Anh học ở đâu? Cùng mình tìm hiểu nhé: * Khu vực phía Bắc: – Đại học... Read more »

Kỹ năng cần thiết trong ngành kế toán tiếng Anh

Kỹ năng cần thiết trong ngành kế toán tiếng Anh Bạn yêu thích ngành kế toán tiếng Anh. Và bạn muốn trở thành một nhân viên kế toán tiếng... Read more »

Tố chất của người biên phiên dịch tiếng Anh

Tố chất của người biên phiên dịch tiếng Anh * Những tố chất của người phiên dịch cần có: Phiên dịch hay còn gọi là dịch song song, dịch... Read more »
.
.
.
.