LỚP COOKING CLASS

LỚP COOKING CLASS👩‍🍳👨‍🍳

Cùng lớp K12 tham gia lớp học nấu ăn với cô Anett nhé

Thank you Vietnam thank you my friend Vi Phan and thanks to all the wonderful students from the kitchen class today

Cảm ơn Việt Nam cảm ơn bạn của tôi Vi Phan và cảm ơn tất cả các bạn học sinh tuyệt vời từ lớp bếp hôm nay.
Trích lời cô Theatro Anett
Cùng xem 1 số hình ảnh các bạn lớp K12 trong buổi cooking class
.
.
.
.