Chiều ngày 10/1, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp phối hợp với Liên đoàn Lao động và Quận đoàn Nam Từ Liêm long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng và các Đoàn thể chính trị – xã hội Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội diễn ra tại Quận ủy Nam Từ Liêm.

lễ công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng
Lễ công bố Quyết định thành lập tổ chức Đảng và các Đoàn thể chính trị – xã hội Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Lễ công bố Quyết định thành lập tổ chức Đảng và các Đoàn thể chính trị – xã hội Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội đã diễn ra trọng thể, nhưng ngắn gọn, súc tích, phù hợp với chủ trương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Đây là buổi lễ công bố quyết định thành lập đầu tiên của năm 2022 tại Đảng ủy khối doanh nghiệp, và cũng là lần đầu tiên có sự phối hợp công bố quyết định thành lập đồng bộ các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đối với một đơn vị hoạt động trên địa bàn.

công bố quyết định thành lập chi bộ cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ hà nội
Công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng và các Đoàn thể chính trị – xã hội Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội

Đến dự buổi Lễ công bố quyết định có:

Về phía đại biểu quận Nam Từ Liêm:

– Đồng chí: Nguyễn Trung Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Nghị quyết 09 của Quận ủy.
– Đồng chí: Nguyễn Quốc Nam – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Nghị quyết 09 của Quận ủy.
– Đồng chí: Giang Minh Hồng – Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Quận

Cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết 09 của Quận ủy.
Đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp:

– Đồng chí: Phạm Quang Tuấn – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy
– Đồng chí: Nguyễn Thu Hương – Phó Bí thư Đảng ủy
– Đồng chí: Bùi Kiến Thiết – Ủy viên thường trực Ban thường vụ Đảng ủy

Đại biểu Liên đoàn Lao động Quận:

– Đồng chí: Lê Thị Kim Điệp – Quận ủy viên, Chủ tịch liên đoàn Lao động Quận
– Đồng chí: Lê Minh Hiệp – Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận

Đại biểu Quận đoàn Nam Từ Liêm:

– Đồng chí: Trương Thị Quỳnh Anh – Phó Bí thư Quận đoàn

Khách mời là đơn vị đối tác với Nhà trường: Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, đại diện là đồng chí: Nguyễn Tuấn Giang – Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng

Đại biểu Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội:

Đồng chí: PGS. TS. Bùi Văn Quân – Hiệu trưởng

Cùng các thầy/cô Trưởng, phó các phòng, khoa chuyên môn của Nhà trường

Đến dự và đưa tin Lễ công bố Quyết định thành lập tổ chức Đảng và các Đoàn thể chính trị – xã hội còn có các đồng chí là phóng viên, biên tập viên Trung tâm Văn hóa thể thao quận Nam Từ Liêm.

Tại buổi Lễ thay mặt cho ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Thu Hương – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã công bố các Quyết định thành lập Chi bộ; Quyết định thành lập tổ chức Công đoàn; Quyết định thành lập tổ chức Đoàn thanh niên.

lễ công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng
Tại buổi Lễ thay mặt cho ban tổ chức, đồng chí Nguyễn Thu Hương – Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã công bố các Quyết định thành lập Chi bộ; Quyết định thành lập tổ chức Công đoàn; Quyết định thành lập tổ chức Đoàn thanh niên.

 

 

công bố quyết định thành lập chi bộ đảngcao đẳng ngoại ngữ và công nghệhà nội
Đồng chí Phạm Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trao Quyết định thành lập Chi bộ

Đồng chí Phạm Quang Tuấn – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã trao Quyết định thành lập Chi bộ Trường Cao đẳng Ngoại Ngữ và Công nghệ Hà Nội và chỉ định Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Cao Đằng – Phó Hiệu trưởng được chỉ định làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

công bố quyết định thành lập công đoàn cao đẳng ngoại ngữ và công nghệ hà nội
Đồng chí: Lê Thị Kim Điệp – Quận ủy viên, Chủ tịch liên đoàn Lao động Quận trao Quyết định thành lập tổ chức Công đoàn
công bố quyết định thành lập chi bộ đảngcao đẳng ngoại ngữ và công nghệ hà nội
Đồng chí: Trương Thị Quỳnh Anh – Phó Bí thư Quận đoàn trao Quyết định thành lập Đoàn thanh niên

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Kim Điệp và đồng chí Trương Thị Quỳnh Anh đã lên trao các Quyết định thành lập tổ chức Công đoàn; Quyết định thành lập tổ chức Đoàn thanh niên.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ban tổ chức đã công bố Quyết định thành lập Chi bộ Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội gồm 10 đảng viên, Chi ủy gồm 03 đồng chí; Quyết định thành lập tổ chức Công đoàn Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội; Quyết định thành lập tổ chức Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội.

lễ công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Phạm Quang Tuấn chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi bộ Đẳng Trưởng Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Phạm Quang Tuấn chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Chi bộ thực hiện các quy định theo Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

lễ công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng
Đồng chí Nguyễn Cao Đằng – Bí thư chi bộ phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Cao Đằng – Bí thư chi bộ Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội thay mặt Chi bộ, tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Quận ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận, Liên đoàn Lao động quận và Quận đoàn đã dành cho Trường. Tập thể Chi bộ, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội xin hứa sẽ nỗ lực cố gắng phấn đấu, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong nhà trường thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ, quy định, quy chế của các cấp lãnh đạo, cũng như hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Nhà trường.

lễ công bố quyết định thành lập tổ chức Đảng
Đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa – Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Nghĩa – Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 Quận ủy đề nghị, Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị 33 của Ban Bí thư, có kế hoạch tuyên truyền vận động thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể, hoàn thành chỉ tiêu được giao; phân công cấp ủy theo dõi, chỉ đạo duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Đối với Chi bộ Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ và phân công nhiệm vụ cho đảng viên theo Quy định 170, làm tốt công tác đảng vụ; thường xuyên gắn công tác giảng dạy với công tác xây dựng Chi bộ, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên; đề ra các nghị quyết, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền đảng viên, người lao động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần gương mẫu của đảng viên; triển khai và làm tốt các phong trào thi đua, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Link bài trên trang điện tử của Quận Nam Từ Liêm

https://namtuliem.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/gwKr7rGLBN5Q/content/le-cong-bo-quyet-inh-thanh-lap-to-chuc-ang-va-cac-oan-the-chinh-tri-xa-hoi-truong-cao-ang-ngoai-ngu-va-cong-nghe-ha-noi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *