Văn bằng 2 Đại học

Thông tin phối hợp tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học (liên thông Đại học bằng 2), chương trình dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành đào tạo khác.