Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội thông tin tuyển sinh Liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học và Đại học Văn bằng 2 theo hình thức vừa học vừa làm do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo và cấp bằng. Các ngành gồm: Ngôn ngữ Anh, Công nghệ thông tin,Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện (Hệ thống điện), Kỹ thuật điều khiển tự động hóa.

liên thông văn bằng 2 đại học bách khoa hà nội

liên thông văn bằng 2 đại học bách khoa hà nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *