Nhận lời mời của Trường đại học KOOKJE – Hàn Quốc, Trường Cao đẳng Văn Lang nay là Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC) đã sang thăm và ký kết hợp tác giữa hai nhà trường.

thăm đại học Cookje Hàn Quốc
Thăm và và làm việc hợp tác với trường Đại học Cookje – Hà Quốc

Chuyến thăm này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong quan hệ hợp tác tác giữa trường Đại học Kookje và FTC.

ký kết hợp tác với đại học Cookje Hàn Quốc
Thăm và và làm việc hợp tác với trường Đại học Cookje – Hà Quốc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe giới thiệu khái quát về các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kookje và Trường Cao đẳng Văn Lang, hai bên đã họp bàn và ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên giữa hai trường cũng như giới thiệu và tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Thăm và và làm việc hợp tác với trường Đại học Cookje - Hà Quốc
Thăm và và làm việc hợp tác với trường Đại học Cookje – Hà Quốc

Thông qua việc ký biên bản ghi nhớ giữa Trường Đại học Kookje – Hàn Quốc Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội sẽ mở ra nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu cho cán bộ giảng viên, sinh viên; xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai trường ngày càng sâu rộng và toàn diện.

hợp tác với đại học Cookje Hàn Quốc
Thăm và và làm việc hợp tác với trường Đại học Cookje – Hà Quốc
thăm đại học cookje hàn quốc
Thăm và và làm việc hợp tác với trường Đại học Cookje – Hà Quốc

Trong nội dung chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác của nhà trường đã đi thăm các phòng ban, chức năng, các khoa và thăm một số cơ sở vật chất của Nhà trường. Đây là cơ sở tiền đề để sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn ; sinh viên các lớp cao đẳng du lịch được giao lưu học tập tại Hàn Quốc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.