sinh viên trở lại học tập trung sau nghỉ phòng dịch

Thông báo về việc cho sinh viên trở lại học tập trung tại Trường sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021; Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022;

Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội thông báo về việc trở lại học tập trung đối với học sinh sinh viên chính quy sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

1. Đối với học sinh tại các đơn vị liên kết đào tạo: Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương.

2. Đối với sinh viên cao đẳng chính quy: Sinh viên học tập trung tại trường bắt đầu từ ngày 14/02/2022 theo lịch của Phòng Quản lý Đảo tạo.

3. Yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ đã được phê duyệt:

– Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch trước khi sinh viên trở lại trường.

– Bồ trí Ký túc xá kịp thời theo đăng ký của sinh viên; hỗ trợ và hướng dẫn sinh viên ổn định chỗ ở đảm bảo điều kiện học tập.

– Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên khi đến trường thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế, đeo khẩu trang bắt buộc khi dạy-học tại trường.

– Có kế hoạch học bổ sung cho người học thuộc diện cách ly tập trung (F0) hoặc sống ở vùng yêu cầu giãn cách không thê đến trường học theo kế hoạch.

– Phòng Quản trị Thiết bị phối hợp với Trung tâm Y tế phường Phúc Diễn khử trùng ngoại cảnh, lớp học, có phương án phòng chống dịch trong toàn Trường, cử người trực y tế, sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống phát sinh trước khi sinh viên trở lại học tập trung; Có phương án phòng, chống dịch phù hợp với thực tế và phương án chăm sóc hỗ trợ sinh viên thuộc diện F0 sống xa gia đình, ở trọ bên ngoài cũng như trong ký túc xá.

thông báo sinh viên học tập trung sau nghỉ phòng dịch covid

Xem toàn văn thông báo tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published.