Liên thông Đại học

Thông tin phối hợp tuyển sinh Liên thông Đại học từ Trung cấp, Cao đẳng theo hình thức chính quy, vừa làm vừa học với các trường Đại học hàng đầu tại Hà Nội.