Sáng 15/12/2021, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về xây dựng chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026. Tham dự Hội nghị  về phía Hội đồng Quản trị có:

– ThS. Bùi Kiến Thiết – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Về phía Ban Gián hiệu:

– PGS. TS. Bùi Văn Quân – Hiệu trưởng

– ThS. Nguyễn Cao Đằng – Phó Hiệu trưởng

– ThS. Nguyễn Duy Hân – Phó Hiệu trưởng

Và Lãnh đạo trưởng/phó các Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Trường

hội nghị xây dựng chiến lược phát triển cao đẳng ngoại ngữ công nghệ 2021-2026
ThS. Bùi Kiến Thiết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ThS. Bùi Kiến Thiết, đã thông báo kết quả đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, kế hoạch của Nhà trường trong năm học mới và các nhiệm vụ định hướng phát triển trong giai đoạn 2021-2026 đối với FTC.

hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển cao đẳng ngoại ngữ công nghệ 2021-2026
PGS. TS. Bùi Văn Quân, Hiệu trưởng nhà Trường trình bày trước Hội nghị về Chiến lược phát triển Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội giai đoạn 2021-2026

PGS.TS. Bùi Văn Quân, Hiệu trưởng Nhà trường, dựa trên những chỉ đạo định hướng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đã hướng dẫn và đưa ra các công cụ phục vụ việc xây dựng Kế hoạch phát triển Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội trong giai đoạn 2021-2026. Thầy chia sẻ “Chiến lược phát triển là bản luận chứng khoa học về sự phát triển của Nhà trường trong thời gian dài với hệ thống các mục tiêu phát triển, giải pháp thực hiện, tuân thủ theo các quan điểm chỉ đạo xác định: Có tính định hướng, tầm nhìn; Có cơ sở khoa học; Là cơ sở để xây dựng kế hoạch trung và dài hạn”. Để có được chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp với điều kiện của Trường cũng như đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Quản trị, PGS.TS. Bùi Văn Quân đã đưa ra những vấn đề cần nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn, hướng dẫn đội ngũ lãnh đạo FTC lập kế hoạch triển khai thực hiện.

Một số nội dung chính tại hội nghị được triển khai

Theo đó các vấn đề chính khi xây dựng Chiến lược phát triển của FTC trong giai đoạn 2021-2026 cần làm rõ:

Xác định khái niệm, các nội dung cơ bản và lựa chọn công cụ xây dựng CLPT
hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển cao đẳng ngoại ngữ công nghệ 2021-2026

 

Tư duy khi xây dựng CLPT phải mang tính tổng quan, có tầm nhìn

hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển ftc 2021-2026

Chiến lược phát triển phải có định hướng trung và dài hạn

hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển ftc 2021-2026

 

Tầm quan trọng của việc xây dựng CLPT của FTC

hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển ftc 2021-2026
hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển ftc 2021-2026

Các nội dung cần phải xác định rõ khi xây dựng CLPT

Các nội dung cần phải xác định rõ khi xây dựng CLPT
Thành lập tổ công tác xây dựng CLPT của FTC

Thành lập tổ công tác xây dựng CLPT của FTC

Các hoạt động cần triển khai khi xây dựng Chiến lược phát triển FTC

Các hoạt động cần triển khai khi xây dựng Chiến lược phát triển FTC
ThS. Nguyễn Cao Đằng – Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Đào tạo đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong thời gian vừa qua, đồng thời đề xuất những điều chỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có việc bổ sung vào cơ cấu tổ chức của FTC bộ phận chuyên trách đảm nhiệm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, cũng như dự kiến nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trao đổi sinh viên và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển cao đẳng ngoại ngữ công nghệ 2021-2026
ThS. Nguyễn Cao Đằng, Phó Hiệu trưởng báo cáo đề xuất tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Cao Đằng – Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Đào tạo đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong thời gian vừa qua, đồng thời đề xuất những điều chỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó có việc bổ sung vào cơ cấu tổ chức của FTC bộ phận chuyên trách đảm nhiệm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, cũng như dự kiến nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trao đổi sinh viên và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển cao đẳng ngoại ngữ công nghệ 2021-2026
ThS. Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính tổng hợp báo cáo tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thông báo các nội dung về phân công nhiệm vụ của Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời triển khai các quy định về xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng và chế độ họp giao ban.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển cao đẳng ngoại ngữ công nghệ 2021-2026
PGS. TS. Bùi Văn Quân – Hiệu trưởng Nhà trường kết luận tại Hội nghị

Kết thúc hội nghị Thầy Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh lại một lần nữa tầm quan trọng và trách nhiệm của tổ xây dựng kế hoạch phát triển Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội giai đoạn 2021 – 2022 trước bối cảnh dịch bệnh Covid 19 và cơ hội, thách thức trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *